Isnin, 8 Jun 2009

TULUN TOKOU

Aramai ti...
Sondiri Buat, Sondiri Tuang dan sendiri minum...
Buat macam di rumah sendiri..

Ahad, 24 Mei 2009

TADAU KAAMATAN ID KG. RUGADING TANAKI - 30 MEI 09

Pi-piro podi tadau om orikot noh oo kopupuson wulan ko-5 id suang do toun 2009. Koubasanan nopo do wulan diti nga inga noh suai nga "Bulan Lima di piandad-andad kah..." wulan nogi do mamarayou do tadau kokotuan toi koh Tadau Kaamatan. Om Bulan Lima nogi diti iso kosiwatan kumaa oinsanan tulun di minompogunan doid id suai-suai kinoihonon toi id songingkaraja id sodu do muli kampung do mamarayou tadau kaamatan.
Oilaan tokou nogi do timpu diti noh oinsanan kampung-kampung nga kiwaro nogi mamarayou do Tadau Kokotuan. Kiwaro nogi it mamarayou Tadau Kaamatan dit komoyon Sondirian berhad kah... Iri nopo nga komoyon di sigogi dot momis tiwou om mumbal dot mangkakat duo toi koh tolu kakanan om mansagan nondio dot "aramai ti..."
Montok do kopoilaan kuma oinsanan tulun id Tambunan om kampung-kampung id sombol. Kaamatan nopo id Kampung Rugading Tanaki, Tambunan do toun diti nga ontok tadau 30 wulan 5 toun 2009 (30/5 /2009). Alapon oinsanan tompinai id sombol do rumikot do mamarayou tadau kaamatan diri. Montok do Kopoilaan om pongudia'an obuli do rumomut di tompinai Epinol Jude Kassun - Pengerusi JKKK Kg. Rugading Tanaki id numbur telipawon :019-5368127. Kotobian Tadau Kaamatan kuma toinsanan tambalut om tompinai ngawi... Siou.. awu oku kouli do rumamai miampai dikoyu..

Ahad, 15 Mac 2009

GAMBAR-GAMBAR DO KASARAHANTombului Tulun Sumakit..
hiti id Rumah sakit Tambunan ti.. mintong tiniku sumakit..

Paganakanku..

Pomitanan kuma toinsanan tompinai..

Gambar ti nanu di ontok
Tadau Pisasawaan di Norbert om Pame di 31 Dis 08

Maan do kasarahan kuma toinsanan tompinai
id sodu toi insomok..

hiti bawang Apin-Apin ti...
Ataromm... iti noh kanto komoyon di Jokin ti..

Anaru tomod.. Poring diti ginayat doh kurita
maan pomonsoi do khemah..

Gambar korikatan pengantin Tondu.. Ontok tadau pisasawaan
di Norbert om Pame..
Tompinai... Oinsanan nopo diolo ti nga
mantad Kg. Sukung Piasau TAMBUNAN
Id Pingasaannn.... Ie RAN om Balasius

Jumaat, 6 Mac 2009

PORING RUGADING OM KAMPUNGKUShallom.. Kopisanangan Kuma toinsanan Tompinai om Tambalut ngawi... Lobi-lobi poh kumaa oinsanan tulun kampung doid songingion id Kg. Rugading Tanaki, Tambunan. Alansan oku da do atatamis kou da ngawi...

Iti kumoinsan nogi Kampung tokou do kiwaro oo laman web toi blog miagal diti do moi da do kointutun noh da kampung tokou id tompus om sorili pomogunan.. Om umbalan ku da do mogihum do susuyon om onu nopo it kagayat doid suang do kampung tokou...